1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt

3.5 oz., 100% organic cotton, 40 singles
Piece dyed, garment washed 

1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt

1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt
1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt 1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt

1127 - Women's 40s Organic Cotton T-Shirt

Color
Size
Material

3.5 oz., 100% organic cotton, 40 singles
Piece dyed, garment washed